Caffi Coed-Y-Brenin
2 Victoria Place, Bethesda, Gwynedd  LL57 3AG
Tel/Ffôn: 01248 602 550
Email/E-bost: karena@agoriad.org.uk

OPENING HOURS

9am to 3pm

Monday

to Friday

Môn Social Enterprises Cyf is an associate company wholly owned by the charity Agoriad Cyf. Our Social Enterprise businesses are developed and managed by MSE.

Mae Mentrau Cymdeithasol Môn Cyf yn gwmni sydd yn gyfan gwbl ym meddiant yr elusen Agoriad Cyf.  Datblygir ein busnesau cymdeithasol gan Fentrau Cymdeithasol Môn, sydd hefyd yn eu rheoli.

Daily specials board

Dewisiadau dyddiol ar
​y bwrdd


Special Children’s menu

​Bwydlen arbennig ar
​gyfer plant


Function/ meeting room available

​Ystafell gyfarfod/achlysuron ar gael


Telephone 01248 602 550

and ask for Karen

Ffoniwch 01248 602 550
​a holi am Karen

Take a

look at

our menu

Dewch draw i’n gweld

SNOWDONIA

Why not visit one of our other cafés if you're in the area?
Beth am fynd i un o'n caffis eraill os byddwch yn y cylch?

ABERFFRAW

Come and visit us

ORIAU AGOR

9.00 - 3.00 

Llun - 
​Gwener

Cymerwch gipolwg ar ein bwydlen

HOLYHEAD